Klauzula informacyjna RODO
 

  1. Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

SANITEK Karol Kurowicki Gołaszyn 16B, 21-400 Łuków

NIP: 8252061821, REGON: 365011216

  1. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 
 +48 668-181-753 lub adresem e-mail: biuro@sanitek.pl  informuję, iż:

a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wykonywania Umowy o wykonanie usług.   b) Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania Umowy o wykonanie usług,   c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.  

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania  ,oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy –, celem realizacji obowiązków podatkowych . Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminu  według wymogów odrębnych  Ustaw.  

  2. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)  

  3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług . Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.

  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.