Volvo

Projekt: VOLVO TRUCK – Młochów

Wykonane prace: wentylacja, system wody lodowej, klimakonwektor (fancoil), instalacja ciepła technologicznego