GTC TTI

Projekt: GTC, TTI

Wykonane prace: wentylacja, system wody lodowej, klimakonwektor (fan-coil), klimatyzacja serwerowni