Dahlia Matic

Projekt: DahliaMatic

Wykonane prace: instalacja wentylacji mechanicznej, system wody lodowej, przyłącze wodociągowe i sieci kanalizacyjnej